მისია და ხედვა

ჩვენი ხედვა კავკასიის რეგიონში ლუდისა და უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების №1 მწარმოებელის სახელისა და სტატუსის მოპოვებას ემყარება.
ჩვენი მისია ლუდისა და უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების წარმოების უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ წყალთან კომბინირება და მათი საქართველოში დამკვიდრებაა.